Obsługiwane formaty

Do tłumaczenia przyjmujemy teksty we wszystkich, także niestandardowych, formatach. Realizujemy tłumaczenia na platformach PC oraz Macintosh. Obsługujemy pliki przygotowane w programach: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, QuarkXPress, Adobe InDesign, Adobe Illustrator i innych. Opracowujemy tłumaczenia dla plików graficznych, np. .pdf, .bmp, .gif, .jpg, .png, .psd, .tiff. Nie są nam obce również takie formaty, jak: .inx, .ai, .eps, .pdf, .qxd, .qxp, .cdr, .odt, .ods, .odp, .pmd, .dwg, .fm, .ttx.

 

Materiały źródłowe

Materiały można do naszego biura tłumaczeń dostarczać w różny sposób – zawsze zachęcamy do wykonania tego w formie najwygodniejszej dla klienta. Przyjmujemy płyty DVD, CD, dyskietki, wydruki, pliki wysyłane drogą mailową, pocztową czy kurierem. Działając elastycznie, jesteśmy w stanie pracować na dokumentach otrzymanych nawet w formie kserokopii czy skanów. W takich sytuacjach wymagamy jedynie, by tekst był czytelny.

Klientom udostępniamy nasz serwer FTP, dzięki czemu szybciej możemy otrzymać materiały źródłowe do tłumaczeń i natychmiast rozpocząć prace.

 

Formaty gotowych tłumaczeń

Po przekładzie zrealizowanym w naszym biurze tłumaczeń, dokument może wyglądać tak samo, jak źródłowy. Format tłumaczenia zależy wyłącznie od zakresu uzgodnionej usługi. W wypadku dokumentów w plikach MS Word, gdy zachowujemy ustawienia standardowe, usługa dodatkowa w postaci DTP może okazać się zbędna. Dla większości innych plików, proponujemy rozszerzenie projektu tłumaczeniowego o proces składu i łamania.

Niezależnie od stopnia złożoności materiału (rysunki, zdjęcia, tabele czy wykresy), zawsze zapewniamy najwyższą jakość i krótkie terminy realizacji. Klient w krótkim czasie i z minimalnym zaangażowaniem jego czasu otrzymuje dokument w postaci gotowej do natychmiastowego wykorzystania. By dowiedzieć się więcej, zachęcamy do odwiedzenia strony dedykowanej usłudze DTP i przygotowania do druku.

Dzięki współpracy ze studiami nagrań, jesteśmy w stanie przygotować także tłumaczenia ustne dostarczane w formacie plików dźwiękowych. Ścieżki dźwiękowe mogą nagrać bądź nasi tłumacze, bądź profesjonalni lektorzy pracujący w docelowym języku. 

SE-ISO17100s

Kompleksowa obsługa tłumaczeń:

  • przekład,
  • redakcję lub copywriting,
  • weryfikację językową i merytoryczną,
  • skład i łamanie,
  • przygotowanie do druku lub do rozpowszechniania drogą elektroniczną,
  • proces druku.