Tłumaczenia uwierzytelnione

 

Korzyści

Wysoka jakość
Krótkie terminy
Bogata oferta językowa
Obszerna baza tłumaczy

 

 

Tłumaczenie przysięgłe jest zawsze objęte klauzulą poufności. Jest ściśle regulowane przepisami prawnymi. Musi zawierać określone elementy, być opieczętowane i rejestrowane, a także we właściwy sposób zostać dostarczone klientowi. Tłumaczenie pisemne uwierzytelnione może być wykonywane wyłącznie przez tłumacza przysięgłego mianowanego przez Ministra Sprawiedliwości.

W Itamar dysponujemy rozległą bazą sprawdzonych tłumaczy przysięgłych, dzięki czemu możemy zaoferować szeroki pakiet usług tłumaczeń pisemnych uwierzytelnionych. Nasze doświadczenie rozciąga się:

 • od pracy dla sektora przedsiębiorstw: tłumaczenia dokumentów rejestrowych firm, umów, dokumentów prawnych, dokumentów przetargowych itp.,
 • poprzez zlecenia dla instytucji niekomercyjnych, np. tłumaczenia dokumentacji medycznej, dokumentów sądowych i aktów prawnych,
 • po tłumaczenia na rzecz osób prywatnych, obejmujące m.in. tłumaczenia dokumentów samochodowych, świadectw ukończenia szkół lub uczelni oraz aktów stanu cywilnego.

Wspierając firmy w prowadzeniu ich działalności gospodarczej na rynkach międzynarodowych, często podejmujemy się tłumaczenia dokumentów rejestrowych. Bywa, że nasi klienci chcą założyć spółki-córki w innych krajach lub chcą sprawdzić swoich partnerów biznesowych. To m.in. w takich sytuacjach pomagamy im, dokonując przekładów:

 • umów spółek,
 • odpisów z rejestru przedsiębiorców KRS,
 • decyzji nadania numerów NIP,
 • zaświadczeń o numerach identyfikacyjnych REGON,
 • potwierdzeń zarejestrowania podmiotów jako podatników VAT,
 • dokumentów rejestrowych wspólników spółek.

Dokumenty prawne i dokumenty sądowe są szczególną grupą pism podlegających obowiązkowi tłumaczenia przysięgłego. Ze względu na swoją specyfikę muszą one być wyjątkowo dokładnie przekładane. Od tłumaczy wymaga się nie tylko znajomości języków, ale i specjalistycznej wiedzy prawniczej. Nasi tłumacze dokumentacji prawno-sądowej posiadają taką wiedzę, a także bogate doświadczenie w projektach pisemnych przekładów uwierzytelnionych m.in.:

 • ustaw i rozporządzeń,
 • aktów spraw sądowych,
 • zeznań świadków,
 • wyroków sądowych.

Kompletne tłumaczenia dokumentów samochodowych dokonane w formie tłumaczeń przysięgłych są niezbędne do zarejestrowania przez osoby prywatne pojazdów sprowadzanych z innych krajów. A że zakup samochodów za granicą stał się w ostatnich latach bardzo popularny, w naszej historii przetłumaczyliśmy już tysiące dokumentów samochodowych, w tym:

 • dowody rejestracyjne pojazdów,
 • dowody własności pojazdów,
 • dowody odpraw celnych pojazdów,
 • karty pojazdów,
 • dokumenty dot. homologacji pojazdów (wyciągi ze świadectw homologacji lub zwolnienia z homologacji),
 • wyniki badań technicznych pojazdów.

Szczególnej wiedzy merytorycznej wymagamy od naszych tłumaczy w wypadku realizacji projektów tłumaczenia dokumentacji medycznej. By prawidłowo przełożyć opis stanu zdrowia pacjenta oraz udzielonych świadczeń zdrowotnych w trakcie pobytu w szpitalu albo podczas wizyt lekarskich, konieczna jest bowiem znajomość terminologii medycznej, farmaceutycznej i z zakresu ochrony zdrowia.

Mając niezbędne kompetencje, tłumaczymy dokumentację medyczną:

 • indywidualną, np. karty badania, oświadczenia pacjenta, zgody na leczenie,
 • zbiorczą, np. druki, formularze, rejestry.

Zarówno przedsiębiorstwa, jak i osoby prywatne regularnie korzystają z naszej oferty tłumaczenia umów. W swoim portfolio mamy szeroki wachlarz różnorodnych dokumentów przełożonych przez naszych tłumaczy przysięgłych, m.in.:

 • umowy spółek,
 • umowy handlowe,
 • umowy pełnomocnictwa,
 • umowy o pracę,
 • umowy kupna / sprzedaży,
 • umowy najmu / dzierżawy,
 • umowy licencyjne,
 • akty notarialne,
 • umowy o świadczenie usług,
 • umowy darowizny.

 

Języki naszych tłumaczeń pisemnych

 

SE-ISO17100s

Formaty

Przyjmiemy teksty we wszystkich, także niestandardowych formatach:

.doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .indd, .inx, .ai, .eps, .pdf, .psd, .tiff, .jpg, .gif, .png, .qxd, .qxp, .cdr, .odt, .ods, .odp, .pmd, .dwg, .fm, .ttx

Zobacz obsługiwane formaty

Nasze narzędzia